Vores får

Vores får er af racen Såne, et rent dansk får avlet specielt til naturpleje og give godt kød. Sånen giver uld af høj kvalitet som kan filtes og spindes.

Vores får går ude året rundt, både får og vædder, hvilket betyder de lever et liv så tæt på det naturlige som overhovedet muligt. Typisk læmmer fårene 2 lam i marts/april ude i folden, eller hvis de foretrækker, i deres fårehus, hvorefter mødrene dier deres lam henover sommeren sideløbende med lammene vokser til og begynder at æde græs og urter. Hen på efteråret bliver de lam vi har i overskud slagtet.

Kødet fra en såne er magert og absolut det bedste gourmet lammekød man kan tænke sig.

Læse mere om Såne fåret på: http://saane.dk/